Chrzest

Chrzest święty jest udzielany w naszej Parafii w każdą drugą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 10.30 oraz czwartą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00. Rodzice i chrzestni są zobowiązani do udziału w konferencji przedchrzcielnej, która odbywa się w piątek przed niedzielą chrztu w kancelarii parafialnej o godz. 19.00. Sprawy formalne związane z chrztem należy załatwiać na 1-2 tygodnie przed planowaną datą chrztu, jednak nie później niż w dniu konferencji przedchrzcielnej. Jedno z Rodziców (mogą też oboje razem) powinno zgłosić dziecko do chrztu św. w kancelarii parafialnej dostarczając odpowiednie dokumenty. Ich zestawienie jest ujęte poniżej.

Rodzice i chrzestni są zobowiązani (we włsnym sumieniu) do przystąpienia do sakramentu pokuty w takim terminie, aby móc przyjąć Komunię św. w intencji chrzczonego dziecka w czasie Mszy św. chrzcielnej. Przedmioty kultu religijnego, stanowiące pamiątkę chrztu św., można poświęcić bezpośrednio po Mszy św. chrzcielnej w zakrystii.

Wykaz dokumentów potrzebnych przy załatwianiu formalności w kancelarii parafialnej:

Akt urodzenia dziecka z USC (odpis do wglądu oddajemy Rodzicom zaraz po spisaniu aktu chrztu).
Dane personalne rodziców dziecka (imiona, nazwiska, wiek, wyznanie i miejsce zamieszkania).
Data i miejsce ślubu rodziców dziecka.
Dane personalne rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, wyznanie i miejsce zamieszkania).
Zaświadczenia rodziców chrzestnych z parafii miejsca ich zamieszkania (nie zameldowania!) o dopuszczeniu do godności ojca lub matki chrzestnej (muszą być dostarczone przed chrztem!!!). [Nie jest to zatem świadectwo bierzmowania, ale odrębny dokument kancelaryjny określający moralne predyspozycje osoby do bycia chrzestnym lub chrzestną.]
Kartki od spowiedzi rodziców i chrzestnych (dostarczane najpóźniej w dniu chrztu).

Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK), wydany z polecenia św. Jana Pawła II, precyzuje, że do przyjęcia godności i zadań chrzestnego lub chrzestnej może być dopuszczony ten, kto:

Nie jest ojcem lub matką dziecka.
Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców do pełnienia tego zadania.
Ukończył szesnaście lat (chyba, że proboszcz miejsca chrztu jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku).
Jest katolikiem, przyjął już sakrament bierzmowania i przystąpił już do sakramentu Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą, odpowiadające godności, odpowiedzialności i wzniosłości funkcji, jaką ma pełnić wobec chrzczonego dziecka.
Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej (np. nie jest apostatą).