Kalendarium

1905 r. – z inicjatywy ks. Wincentego Tymienieckiego zawiązał się komitet budowy kościoła w Jeziornie Królewskiej, leżącej na terenie parafii Słomczyn.

20 maja 1907 r. – poświęcenie kamienia węgielnego.

1909 r. – oddanie kościoła do użytku.

16 sierpnia 1930 r. – Kuria Metropolitalna Warszawska mianowała ks. Stanisława Pancera rektorem kościoła filialnego św. Józefa w Jeziornie Fabrycznej oraz prefektem fabrycznej szkoły.

Boże Narodzenie 1930 r. – w kościele rozbłysło światło elektryczne.

18.10.1931 r. – sufragan warszawski J.E. ks. dr Stanisław Gall dokonał uroczystej konsekracji ołtarza św. Józefa.

1935 r. – zamontowano dwa piece firmy „American Union”.

1935 r. – z okazji Jubileuszu Odkupienia ludzkości zakupiono 14 stacji Drogi Krzyżowej oraz mosiężny krzyż procesyjny.

1937 r. – na stanowisko rektora wyznaczony został ks. Ryszard Paciorkowski. W przededniu II wojny światowej zainstalowano w świątyni dwa nowe konfesjonały.

6.12.1956 r. – funkcję rektora objął ks. Jarosław Zaleski.

2.03.1957 r. – Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński erygował w Jeziornie Fabrycznej parafię pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca NMP.

1960 r. – w Jeziornie Nowej zamieszkały Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus – współpraca z parafią trwała do 2010 r.

1966 r. – w Roku Milenijnym, w styczniu i w lutym, odbywało się nawiedzenie Cudownego Obrazu w domach parafian.

12.03.1967 r. – w parafii gościł Ksiądz Prymas Stefan Kardynał Wyszyński.

1972 r. – gruntownie odnowiono, po raz pierwszy od wybudowania, wnętrze świątyni.

Lipiec 1973 r. – parafia otrzymała pierwszego wikariusza, ks. Adama Gryza.

1978 r. – po trzech latach budowy, obok kościoła, stanął budynek plebanii.

04.07.1982 r. – służbę proboszczowską przejął ks. Stanisław Tomaszewski.

1982 r. – po 30 latach pracy odszedł organista, p. Bolesław Głowacki.

15.06.1985 r. – proboszczem został ks. Jan Wolski.

1989 r. – rozpoczęła się wymiana dachówki na blachę miedzianą oraz gruntowne odnowienie kościoła i organów.

01.07.1992 r. – nowym proboszczem został ks. Kazimierz Jatczak.

1995 r. – z tego roku pochodzi stylizowana, neogotycka chrzcielnica obok ołtarza.

1996 r. – na stadionie leżącym na terenie parafii odprawiono Mszę św. inaugurującą gminne dożynki.

Sylwester 1999 r. – w kościele zebrała się młodzież uczestnicząca w Europejskim Spotkaniu Młodych pod patronatem wspólnoty z Taize. Wspólną modlitwą witano Nowy Rok.

Rok 2000 – Z okazji Wielkiego Jubileuszu na wieży zamontowano zegar.

26.04.2001 r. – Ksiądz Prymas Józef Kardynał Glemp zakończył wizytację kanoniczną parafii.

21.06.2003 r. – proboszczem został ks. Bogdan Przegaliński.

Maj 2004 r. – rozpoczęły się nabożeństwa majowe przy kapliczkach w Habdzinie, Opaczy, Ciszycy i Porąbce.

02.04.2005 r. – w dniach poprzedzających śmierć Jana Pawła II wiele osób modliło się w kościele w intencji Ojca Świętego.

14.10.2007 r. – w Habdzinie odbył się I. Bieg Papieski, połączony z festynem i występami artystycznymi.

05.10.2008 r. – rozpoczęła się peregrynacja figury św. Józefa, patrona kościoła, do rodzin całej parafii.

14.06.2009 r. – świątynia obchodziła stulecie istnienia. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Metropolita Warszawski ks. abp Kazimierz Nycz. Po Mszy św. odbył się festyn. Jako wotum dziękczynne parafii przed kościołem została ufundowana figura św. Józefa, patrona parafii, autorstwa prof. Gustawa Zemły. Przed kościołem posadzono dąb upamiętniający jubileusz.

2010 r. – przeprowadzono dokładną konserwację i restaurację prospektu zabytkowych, XVIII-wiecznych organów.

2011 r. – czterdziestoosobowa pielgrzymka parafian z ks. proboszczem udała się w lutym do Rzymu.

1.05.2011 r. – parafia przeżywała wraz z całym Kościołem beatyfikację Jana Pawła II. Powstało nowe Koło Różańcowe pod patronatem błogosławionego Papieża.

14.04.2011 r. – w Konstancinie odbył się I. Rajd Papieski o charakterze biegu miejskiego, upamiętniający beatyfikację Jana Pawła II. Organizatorami byli: parafia św. Józefa i klub „Traper”.

22-23.05.2011 r. – Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz przeprowadził kanoniczną wizytację parafii.

21.06.2015 r. – uroczyste pożegnanie długoletniego Proboszcza Parafii – ks. Dziekana Bogdana Przegalińskiego, który decyzją Ks. Kardynała Kazimierza Nycza został mianowany proboszczem w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Pruszkowie na Żbikowie.

28.06.2015 r. – uroczysta instalacja nowego proboszcza, którym decyzją Ks. Kardynała Kazimierza Nycza został mianowany ks. Robert Tomasik.