Grupy parafialne

Bractwo eucharystyczne – to najmłodsza wspólnota w naszej parafii, powołana do życia we wrześniu 2016 roku. Jej zadaniem, zgodnie z pragnieniem grona założycielskiego, jest cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzonej w zupełnej ciszy. Na takie adoracje zapraszają wszystkich zainteresowanych i żyjących kultem eucharystycznym w każdy czwartek po Mszy św. wieczornej do 21.00 w naszym kościele parafialnym. Ponadto, krótkie adoracje Najświętszego Sakramentu mają miejsce w piątki i soboty po Mszach porannych.

Chór świętej Anny – powstał z inicjatywy wykształconego muzycznie organisty Tadeusza Leszka w 2017 roku. Próby odbywają się od września do czerwca w soboty o godzinie 19:00. W chwili obecnej potrzebujemy męskich głosów – zapraszamy chętnych. Szczegóły w Kościele.

Grupa „Pomocna dłoń” – zamysł inauguracji tych spotkań zrodził się w obliczu ogłoszonego przez Ojca św. Franciszka Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w roku 2015. Pragnęliśmy połączyć ludzi potrzebujących, mieszkających na terenie naszej Parafii z tymi, którzy mogą im udzielić bezinteresownej pomocy. W gronie założycielskim znaleźli się: logopeda, psycholog społeczny, nauczycielka matematyki, informatyk i doradca życia rodzinnego. Parafia nieodpłatnie użycza swoich pomieszczeń, gdzie mogą się spotkać obie strony naszej akcji. W rytmie ustalanym osobiście z poszczególnymi osobami, nasi specjaliści udzielają porad i pomocy różnym osobom, również spoza Parafii, które aktualnie potrzebują wsparcia. Wszystko to pozostaje aktem miłosierdzia wobec potrzebujących i wyraża w praktyce chęć niesienia miłosierdzia i otuchy ubogim. Aktualnie (w związku z sytuacją epidemiczną) spotkania pozostają zawieszone.

Grupa Rodzin – spotkania formacyjne zapoczątkowano we wrześniu 2015 roku. Grupa proponuje uczestnikom pogłębioną refleksję nad tajemnicą życia wewnętrznego w oparciu o dokumenty kościelne, szczególnie soborowe, papieskie i katechizmowe, dzieła świętych Karmelu oraz współczesne publikacje z teologii duchowości. Spotkania odbywają się we wtorki po Mszy św. wieczornej.

Koła Żywego Różańca – obecnie istnieje siedem Róż. Najstarsze koło powstało wraz z kościołem w roku 1909, najmłodsze zrodziło się jako wotum dziękczynne za beatyfikację Jana Pawła II dnia 1 maja 2011 roku. Tradycyjna wymiana tajemnic i przekazanie intencji modlitwy na cały miesiąc odbywa się w każdą I. niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.30.

Krąg Młodych Małżeństw – spotkania formacyjne w Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP zapoczątkowano w październiku 2015 roku, choć sama wspólnota ma już dłuższą historię. Spotkania odbywają się z reguły raz w miesiącu, w sobotę w godz. przedpołudniowych. Wspólna modlitwa, refleksja nad tekstami duchowymi, dzielenie własnym życiem wiary i doświadczeniem wspólnoty małżeńskiej, Msza św. z udziałem dzieci, a także razem przygotowywany posiłek stanowią zręby naszych spotkań. Dzieci, w trakcie gdy Rodzice realizują swój własny program, pozostają pod opieką animatorów i również mają swoje zajęcia formacyjne, łączące zabawę i wzrastanie w wierze. Termin spotkań jest ustalany na kolejnych spotkaniach i każdorazowo potwierdzany w ogłoszeniach parafialnych.

Lektorzy i ministranci – służą w kościele od początku jego istnienia. Obecnie grupa liczy ok. 30 osób. Każdego roku dołączają nowi kandydaci, uprzednio przygotowani do służby ołtarza. Posługę przy ołtarzu pełnią również seniorzy. Spotkania dla młodszych ministrantów odbywają się w trakcie roku szkolnego w soboty o godz. 10.00, natomiast dla starszych (klasy VIII oraz licealne) w soboty o godz. 16.30.

Schola dziecięca – w obecnym składzie rozwinęła się w 2019 roku, śpiewa na Mszach z udziałem dzieci w niedziele o godz. 12.00. Prowadzą ją chętni Rodzice z pomocą Pana Organisty. Należy do niej 25 osób.

Schola młodzieżowa – istnieje w parafii od 2005 roku, śpiewa na Mszach niedzielnych o godz. 18.00.

Wspólnota charyzmatyczna św. Józefa (Dzieło Nowej Ewangelizacji) – powstała w 2011 roku dzięki animatorom Szkoły Nowej Ewangelizacji z Otwocka. Na spotkania zaprasza we czwartki na godz. 19.00, a także w każdy pierwszy czwartek miesiąca na Mszę św. wspólnotową na godz. 18.00.