Ogłoszenia parafialne z dnia 29.03.2020 r.

V. Niedziela Wielkiego Postu

 

1.    Dziękujemy grupie 8 osób z różnych domów, rodzin i wspólnot naszej Parafii, które w systemie rotacyjnym uczestniczyły w pracach porządkowych w naszej świątyni. W związku z ogłoszonym stanem epidemii nadal nie chcemy wyznaczać kolejnych mieszkańców do udziału w tej wspólnej posłudze. Ponownie prosimy jednak o pomoc, najchętniej te osoby, które nie uczestniczyły ostatnio w pracach, a dysponując odpowiednim zdrowiem, czasem i siłami mogłyby nas w tym zadaniu dobrowolnie wesprzeć. Zapraszamy w sobotę po adoracji na godz. 20.00.

2.    Zgodnie z reskryptem i wytycznymi Metropolity Warszawskiego, Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, z ostatnich dni, które publikujemy w całości na naszej stronie internetowej, dyspensa od udziału w niedzielnej Mszy św. (obowiązująca od 13 III), zostaje przedłużona aż do odwołania w odniesieniu do wszystkich wiernych Archidiecezji Warszawskiej. Komunikat podkreśla, że na mocy aktualnego zarządzenia władz państwowych, podczas Mszy św. i innych nabożeństw (np. adoracji) we wnętrzu świątyni może przebywać, oprócz skromnej asysty liturgicznej, jedynie 5 osób. Jesteśmy zobowiązani, aby dbać o przestrzeganie tych norm i jednocześnie nie możemy nikomu zabronić przebywania w bliskości świątyni (dysponującej sprawnie działającym nagłośnieniem zewnętrznym), jeśli uznaje to za bezpieczne dla siebie, swoich bliskich i innych mieszkańców Parafii. My również przypominamy i prosimy: zachowajcie roztropność w sercu i troskę o siebie nawzajem. Choć poza rodziną, nie wolno się nam gromadzić w grupach powyżej 2 osób, pamiętajmy o wspólnej modlitwie za cały personel medyczny, lekarzy i pielęgniarki, ratowników i służby mundurowe, chorych, cierpiących, umierających i zmarłych. Oni wszyscy potrzebują naszej ufności, modlitwy i wiary.

3.    Tym, którzy w tej sytuacji słusznie pozostaną jednak w domu, proponujemy korzystanie z bogatej propozycji transmisji nabożeństw liturgicznych dostępnych w środkach społecznego przekazu, których listę publikujemy na naszej stronie internetowej. Oferujemy również specjalny przekaz medialny z naszej świątyni w Mirkowie – transmitujemy przez Internet niedzielną Mszę św. o godz. 12.00, z kazaniem dedykowanym dla dzieci. Wszystkich zachęcamy do budowania pogłębionej, osobistej więzi z Chrystusem poprzez otwarcie na duchową Komunię św. oraz postawę głodu Eucharystii, które w aktualnej sytuacji pozwalają nie tylko na utrzymanie, ale i stricte duchowe przeżywanie swojej czci dla Jezusa obecnego w Przenajświętszym Sakramencie.

4.    Zapraszamy też na dodatkową Mszę św. niedzielną, którą rozpoczynamy o godz. 15.00, a wszystkich spragnionych ciszy i duchowej refleksji na codzienną adorację Najświętszego Sakramentu od zakończenia wieczornej Mszy św. do godz. 20.00. W tym czasie będzie też dostępna możliwość spowiedzi. W niedziele taka Adoracja, której towarzyszy dyżur kapłana w konfesjonale, będzie trwać od zakończenia Mszy św. o godz. 15.00 aż do wieczornej Mszy o godz. 18.00. Ponieważ podczas adoracji obowiązuje nas również limit 5 osób w kościele, na stoliku procesyjnym wyłożona jest lista uczestników adoracji na cały nadchodzący tydzień uwzględniająca półgodzinne przedziały czasu, tak by umożliwić udział w adoracji większej liczbie osób. Dziękujemy tym, którzy z tej codziennej możliwości tak wiernie korzystają.

5.    W tym tygodniu przypada I. piątek i I. sobota miesiąca. Z powodu trwającej pandemii zapraszamy w I. piątek na adorację Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi od godz. 15.00. Jednocześnie ze zrozumiałych względów nie zachęcamy dzieci i młodzieży do udziału we Mszy św., która będzie odprawiona o godz. 17.00. I.-piątkowa wieczorna adoracja, tzw. papieska, podlega tym samym rygorom obecności (maksymalnie pięciu osób), co pozostałe nabożeństwa, zatem nie będzie specjalnie prowadzona przez Panie z Kół Żywego Różańca. Zakończymy ją jednak tradycyjnie o godz. 21.00.

6.    Na konferencję przedchrzcielną w piątek (3 IV) o godz. 19.00 zapraszamy wyłącznie rodziców dzieci. Chrzestnych prosimy o przygotowanie do pełnienia tej funkcji we własnej parafii, w porozumieniu ze swoimi duszpasterzami.

7.    W I. sobotę miesiąca Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi będzie odprawiona o godz. 7.00. Po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa w gronie 5-osobowym w świątyni. Tradycyjna wizyta u osób starszych i chorych w I. sobotę miesiąca, z racji na niebezpieczeństwo ich ewentualnego zarażenia wirusem, będzie ograniczona wyłącznie do osób znajdujących w bardzo poważnym stanie lub w bezpośrednim zagrożeniu życia. Prosimy rodziny i opiekunów o przekazanie swoim krewnym i podopiecznym, że w tej wyjątkowej sytuacji, pełnej zachęt do ograniczania naszych kontaktów z innymi osobami do niezbędnego minimum, potrzebujemy specjalnego zaproszenia do złożenia wizyty domowej. Oczekujemy na telefoniczne, mailowe względnie osobiste potwierdzenie najbliższej wizyty w I. sobotę. Po ustaniu epidemii powrócimy do normalnego posługiwania wszystkim chorym.

8.    Za tydzień będziemy przeżywać Niedzielę Palmową. Zapraszamy do udziału w liturgii niedzielnej Mszy św., choć nie będzie tradycyjnej procesji z palmami, a poświęcenie palemek dokona się w zwykłym obrzędzie wewnątrz świątyni. Chrystus spogląda prosto w nasze serca i doskonale wie jak chcemy za Nim podążać.

9.    Nabożeństwa wielkopostne Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, a także niedzielnych Godzinek czy środowego Różańca nie będą odprawiane wspólnie aż do odwołania. Zachęcamy wszystkich Parafian, aby podtrzymać w tym czasie zwyczaj ich wspólnego celebrowania we własnej Rodzinie, rozważając i przeżywając tajemnice odkupienia w najbliższym kręgu swoich domowników. W tym celu publikujemy na parafialnym facebooku rozważania Drogi Krzyżowej dla Rodzin i dzieci.

10.    W związku z poważnym ograniczeniem liczebności zgromadzeń liturgicznych wydaje się nieuzasadnione przechodzenie po Mszy św. do sali na plebanii. Prosimy jedynie, aby zachować odpowiedni porządek i cierpliwie poczekać na możliwość kontaktu z duszpasterzami. Zachęcamy także do załatwiania pilnych spraw poprzez dostępne kanały elektroniczne (komunikatory czy maile) lub telefonicznie. Telefon kancelarii jest dostępny również poza normalnymi godzinami jej funkcjonowania.

11.    Wciąż zachęcamy do przekazywania jałmużny w formie produktów żywnościowych o przedłużonej trwałości, które można przekazywać w zakrystii lub w kancelarii. Jeszcze przed Wielkanocą chcemy je dostarczyć osobom starszym lub rodzinom potrzebującym pomocy w naszej Parafii. «Bóg zapłać» w imieniu obdarowanych!

12.    Władze archidiecezjalne informują, że od dzisiaj rozpoczynają się Rekolekcje wielkopostne dostępne na kanale You Tube Archidiecezji Warszawskiej i jej stronie internetowej. Poprowadzi je z kościoła seminaryjnego Biskup pomocniczy warszawski, Ks. Michał Janocha, przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego przy Konferencji Episkopatu Polski. Transmisja będzie dostępna dziś od godz. 11.00, a od poniedziałku do środy o godz. 18.30. Zachęcamy do wykorzystania także tej sposobności, aby lepiej przygotować się do nadchodzących Świąt Paschy.

13.    W najbliższy czwartek (02 IV) przypada 15. Rocznica śmierci naszego papieża św. Jana Pawła II. Przeżywamy ją w tym roku w tak szczególnych okolicznościach. Pamiętajmy o wdzięczności za wszystkie lata jego posługi kapłańskiej i biskupiej w Krakowie oraz tej papieskiej jako Najwyższego Pasterza i Biskupa Rzymu, które przyniosły całej Ojczyźnie, Kościołowi i światu tak wspaniałe dziedzictwo. W naszej Parafii będziemy za to wszystko dziękować w środowej wieczornej Mszy św. zbiorowej do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

14.    Bardzo dziękujemy też wszystkim, którzy w tej trudnej sytuacji światowej pandemii wspierają działalność naszej Parafii poprzez internetowe wpłaty na konto parafialne. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom!

15.    W minionym tygodniu pożegnaliśmy naszego śp. Parafianina: + Bogdana Rychlicę. Polecajmy go wspólnie Bożemu Miłosierdziu.