Pismo Święte

 

Nasze pragnienie udziału w liturgii może zawsze spełnić się poprzez liturgię godzin. Zapraszamy do wysłuchania krótkiego wprowadzenia na temat tej formy modlitwy i skorzystania z darmowych tekstów na każdy dzień.

Wprowadzenie: https://www.facebook.com/ParafiaJozefaNMP/videos

Teksty liturgii godzin: https://brewiarz.pl