Pierwsza Komunia święta

Wykaz dokumentów potrzebnych, aby dopuścicć dziecko do udziału w Uroczystości I. Komunii św. w naszej Parafii (formalności załatwiamy w kancelarii parafialnej):

 

  1. Deklaracja zgłoszeniowa dziecka (wypełniona przez Rodziców, będzie dostępna na pierwszym spotkaniu formacyjnym ogłoszonym w nowym roku szkolnym w drugiej połowie września AD 2018)
  2. Metryka chrztu dziecka (z parafii, gdzie dziecko było ochrzczone; jeśli chrzest odbył się w naszym kościele nie ma potrzeby, aby ją fizycznie przedstawiać - wystarczy podać numer aktu chrztu, który można sprawdzić w kancelarii parafialnej)
  3. Opinia katechety (jeśli dziecko uczy się w szkole zlokalizowanej poza terenem maszej Parafii)
  4. W przypadku, gdy do I Komunii św. w naszem kościele przystępuje dziecko zamieszkałe na terenie innej parafii, wymagana jest pisemna zgoda z parafii miejsca zamieszkania na przygotowanie oraz przystąpienie do I. Komunii św. w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Konstancinie-Jeziornie.

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZEKAZAĆ W JEDNYM PAKIECIE DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2018 R!

 

UWAGA !!!

TERMINY I. KOMUNII ŚW. w nowym roku szkolnym AD 2018


KLASY III ze Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Opaczy oraz Szkoły "No bell" przy ul. Mirkowskiej - 13 MAJA 2018 / GODZ. 12.00


 

KLASY III z Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Bielawskiej - 20 MAJA 2018 / GODZ. 12.00


ROCZNICA I. KOMUNII ŚW. DLA UCZNIÓW KLAS IV wszystkich szkół AD 2018


KLASY IV z Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Bielawskiej, ze Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Opaczy oraz Szkoły "No bell" przy ul. Mirkowskiej - 27 MAJA 2018 / GODZ. 12.00


 

z serdecznym pozdrowieniem

 

Szczęść Boże!

ks. Robert
Proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Mirkowie