Wykaz dokumentów potrzebnych, aby zgłosić dziecko do przygotowania do udziału w Uroczystości I. Komunii św. w naszej Parafii (formalności załatwiamy w kancelarii parafialnej lub zakrystii):

1.    Deklaracja zgłoszeniowa dziecka (wypełniona i podpisana przez Rodziców, będzie dostępna od początku września 2018 r. w zakrystii lub w kancelarii) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

2.    Metryka chrztu dziecka (z parafii, gdzie dziecko było ochrzczone; jeśli chrzest odbył się w naszym kościele nie ma potrzeby, aby ją fizycznie przedstawiać - wystarczy podać numer aktu chrztu, który można sprawdzić w kancelarii parafialnej).

3.    W przypadku, gdy do I Komunii św. w naszym kościele przystępuje dziecko zamieszkałe na terenie innej parafii, wymagana jest pisemna zgoda z parafii miejsca zamieszkania na przygotowanie oraz przystąpienie do I. Komunii św. w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Konstancinie-Jeziornie.

4.    Opinia katechety będzie potrzebna dopiero w kwietniu 2019 roku (zwłaszcza, jeśli dziecko uczy się w szkole zlokalizowanej poza! terenem naszej Parafii).

5.    Opłata (przeznaczona na zakup wszystkich pomocy, które będą przekazywane dzieciom w trakcie całego przygotowania, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią).

WSZYSTKIE DOKUMENTY BĘDĄ PRZYJMOWANE TYLKO W KOMPLECIE DO 15 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU!UWAGA !!!

TERMINY I. KOMUNII ŚW. w nowym roku szkolnym AD 2018/2019

Uczniowie KLAS III ze wszystkich Szkół z terenu naszej Parafii będą uczestniczyć w Uroczystości I. Komunii św. w jednym terminie - w NIEDZIELĘ, 19 MAJA 2019 ROKU o godz. 12.00.ROCZNICA I. KOMUNII ŚW. dla Uczniów KLAS IV wszystkich szkół będzie obchodzona w NIEDZIELĘ, 26 MAJA 2019 ROKU o godz. 12.00.


 

z serdecznym pozdrowieniem

Szczęść Boże!

ks. Robert
Proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Mirkowie