Uwaga!!! PILNE!!!

W poniedziałek (18 XII), odbędzie się prezentacja proponowanych w tym roku strojów komunijnych dla dziewcząt i chłopców. Wszystkich Rodziców, którzy chcą uczestniczyć w wyborze tegorocznych strojów dla swoich dzieci zapraszamy na godz. 19.00 do sali na dole na plebanii.

 

 

Wykaz dokumentów potrzebnych, aby zgłosić dziecko do przygotowania do udziału w Uroczystości I. Komunii św. w naszej Parafii (formalności załatwiamy w kancelarii parafialnej):

1.    Deklaracja zgłoszeniowa dziecka (wypełniona przez Rodziców, jest dostępna od pierwszego spotkania formacyjnego, które odbyło się 17 września AD 2017).

2.    Metryka chrztu dziecka (z parafii, gdzie dziecko było ochrzczone; jeśli chrzest odbył się w naszym kościele nie ma potrzeby, aby ją fizycznie przedstawiać - wystarczy podać numer aktu chrztu, który można sprawdzić w kancelarii parafialnej).

3.    W przypadku, gdy do I Komunii św. w naszym kościele przystępuje dziecko zamieszkałe na terenie innej parafii, wymagana jest pisemna zgoda z parafii miejsca zamieszkania na przygotowanie oraz przystąpienie do I. Komunii św. w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Konstancinie-Jeziornie.

4.    Opinia katechety będzie potrzebna dopiero w kwietniu 2018 roku (zwłaszcza, jeśli dziecko uczy się w szkole zlokalizowanej poza! terenem naszej Parafii).

5.    Opłata (przeznaczona na zakup wszystkich pomocy, które będą przekazywane dzieciom w trakcie całego przygotowania, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią).

WSZYSTKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZEKAZAĆ W JEDNYM PAKIECIE DO 15 PAŹDZIERNIKA 2017 R!UWAGA !!!

TERMINY I. KOMUNII ŚW. w nowym roku szkolnym AD 2017/2018

KLASY III ze Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Opaczy oraz Szkoły "No bell" przy ul. Mirkowskiej - 13 MAJA 2018 / GODZ. 12.00

KLASY III z Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Bielawskiej - 20 MAJA 2018 / GODZ. 12.00

ROCZNICA I. KOMUNII ŚW. DLA UCZNIÓW KLAS IV wszystkich szkół AD 2018

KLASY IV z Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Bielawskiej, ze Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Opaczy oraz Szkoły "No bell" przy ul. Mirkowskiej - 27 MAJA 2018 / GODZ. 12.00

 

z serdecznym pozdrowieniem

Szczęść Boże!

ks. Robert
Proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Mirkowie