Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania AD 2018

 

W tym tygodniu zapraszamy na spotkania w małych grupach prowadzone przez animatorów dla Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Każdy wybiera stałą przynależność tylko do jednej grupy. Terminy spotkań są następujące:

1. Poniedziałek (19 II)  – godz. 19.00 (grupa męska)

2. Wtorek (20 II) – godz. 19.00 (grupa męska)

3. Czwartek (22 II) – godz. 16.30 (grupa żeńska)

4. Czwartek (22 II) – godz. 19.00 (grupa żeńska)

5. Piątek (23 II ) – godz. 18.30 (grupa żeńska)

6. Piątek (23 II ) – godz. 19.00 (grupa męska)

 

Spotkania odbywają się w Sali na dole domu parafialnego. ZAPRASZAMY!

 

 

 

Wykaz dokumentów potrzebnych przy załatwianiu formalności w kancelarii parafialnej:

    1. Metryka chrztu
    2. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub świadectwo katechizacji
    3. W przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania rozpoczyna się na początku III klasy gimnazjum.

 

NOWA GRUPA KANDYDATÓW AD 2017/2018

 

UWAGA!

Kandydatom do Sakramentu Bierzmowania przypominamy o obowiązkowej lekturze przeznaczonej na ferie. Prosimy o przeczytanie najkrótszej z Ewangelii – według św. Marka. To zaledwie jeden rozdział dziennie przy sumiennym podejściu do lektury. Sprawdzian z treści tej Ewangelii odbędzie się w lutym w terminie, który zostanie ustalony już po feriach.

 


 

Metropolita warszawski, Ks. Kardynał Kazimierz Nycz udzielił Sakramentu Bierzmowowania młodzieży naszej Parafii we wtorek 28 listopada 2017 roku podczas uroczystej Mszy św. o godz. 18.00.


Kandydaci, którzy przez ponad rok uczestniczyli w kursie przygotowującym do tego wydarzenia powinni najpierw zdać pomyślnie wewnętrzny egzamin przeprowadzany indywidualnie, w formie zaproponowanej przez animatora małej grupy, do której należeli przez cały okres formacji.


Zakres tego wewnętrznego egzaminu obejmował następujące prawdy katechizmowe:


SPRAWDZIAN KATECHIZMOWY (szkoły ponadgimnazjalne):

1.    8 błogosławieństw (Mt 5, 3-10)

2.    6 głównych prawd wiary

3.    10 przykazań Bożych

4.    5 przykazań kościelnych (w nowym sformułowaniu)

5.    5 warunków sakramentu pokuty

6.    7 grzechów głównych

7.    7 darów Ducha Świętego

8.    7 sakramentów świętych

9.    3 rzeczy ostateczne

10.        3 najważniejsze dobre uczynki

11.        3 rady ewangeliczne

12.        7 uczynków miłosiernych względem ciała

13.        7 uczynków miłosiernych względem duszy

14.        Akt wiary

15.        Akt ufności

16.        Akt żalu

17.        Akt miłości

Pozytywne zaliczenie egzaminu wewnętrznego oznacza dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, który odbył się w terminie od 9 do 23 listopada AD 2017 z udziałem kapłanów naszej Parafii.

Na egzaminie kwalifikacyjnym Kandydaci będą odpowiadać na 6 pytań w następujących tematach:


I. Życiorys wybranego Patrona (którego imię przyjmuje Kandydat) - przynosimy opracowanie na piśmie (minimum 20 pełnych zdań na stronie A4, bez rysunków) - każdy będzie na to pytanie odpowiadał ustnie (nie ma zwolnień).

II. Układ Mszy św. - schemat poszczególnych części Eucharystii (można być zwolnionym z tego pytania przy odpowiedniej liczbie frekwencji na liturgii Mszy św. w ciągu całego przygotowania).

III. Teksty z Mszy św. Bierzmowania wypowiadane przez Kandydatów - każdy będzie pytany o dwie formuły (nie ma zwolnień z tego tematu)

     A. "Pragniemy, aby Duch Święty / którego otrzymamy / umocnił nas do mężnego wyznawania wiary / id postępowania według jej zasad."

     B. Dialog z Biskupem

                  + Ks. Biskup: "NN., przyjmij znamię Daru Ducha Świętego" / Kandydat: "Amen"

                  + Ks. Biskup: "Pokój z Tobą!" / Kandydat: "I z duchem Twoim!"

IV. Czym jest Sakrament Bierzmowania? Materia, znaki i liturgia Sakramentu Bierzmowania. Kto go udziela i kto może przyjąć? (nie ma zwolnień).

V. Wymień 7 Darów Ducha Świętego i omów jeden z nich (można być zwolnionym dzięki wysokiej frekwencji na nabożeństwach: majowe, czerwcvowe, październikowe).

VI. Skutki Sakramentu Chrztu i Sakramentu Bierzmowania - porównaj. Dlaczego Kandydat chce przyjąć Sakrament Bierzmowania? (nie ma zwolnień).