Początki parafii

          Wszystko zaczęło się w 1905 roku z inicjatywy ks. Wincentego Tymienieckiego, proboszcza z pobliskiego Słomczyna. Jego pomysł postawienia świątyni dla robotników papierni w Jeziornej (na osiedlu fabrycznym zwanym popularnie Mirkowem) zaczął się realizować po zawiązaniu 52-osobowego komitetu budowy. Zarząd papierni przyznał plac pod kościół. Dzięki dobrowolnym datkom robotników fabryki i mieszkańców Jeziorny oraz finansowemu wsparciu fabrykanta Edwarda Natansona prace posuwały się szybko do przodu.  Dnia 20 maja 1907 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego. Dwa lata później robotnicy mogli już korzystać z nowego, wybudowanego w stylu neogotyckim kościoła projektu Hugo Kudery. Świątynia nie miała własnego kapłana (nie była kościołem parafialnym, lecz filialnym). Niedzielną liturgię sprawowali księża przyjeżdżający ze Słomczyna.

1905 r. - z inicjatywy ks. Wincentego Tymienieckiego zawiązał się komitet budowy kościoła w Jeziornie Królewskiej, leżącej na terenie parafii Słomczyn.

20 maja 1907 r. - poświęcenie kamienia węgielnego.

1909 r. - oddanie kościoła do użytku.

Biogramy zmarłych kapłanów pracujących w parafii św. Józefa w Konstancinie Jeziornie  

Urodziłam się w Jeziornie Królewskiej

Z tego, co wiem, jest pani rodowitą konstancinianką?

Urodziłam się 28 października 1920 roku w Jeziornie Królewskiej. Tak się wtedy ta Jeziorna nazywała. Nasz dom stał przy ulicy Fabrycznej. Dom nie należał do moich rodziców, był wynajmowany od rodziny Karaszewskich, których nazywaliśmy również Karasiami.

Czy wiesz, że?

    Ks. Wincenty Tymieniecki, z którego inicjatywy w 1905 r. powstał komitet budowy świątyni, był ówczesnym proboszczem w Słomczynie, a potem pierwszym biskupem ordynariuszem diecezji łódzkiej.