Bractwo eucharystyczne - to najmłodsza wspólnota w naszej parafii, powołana do życia we września 2016 roku. Jej zadaniem, zgodnie z pragnieniem grona założycielskiego, jest cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzonej w zupełnej ciszy. Na takie adroacje zapraszają wszystkich zainteresowanych i żyjących kultem eucharystycznym w każdą środę od 20.00 do 21.00 w naszym kościele parafialnym.

Chór świętej Anny - powstał z inicjatywy wykształconego muzycznie organisty Tadeusza Leszka w 2017 roku. Próby odbywają się od września do czerwca w soboty o godzinie 19:00. W chwili obecnej potrzebujemy męskich głosów - zapraszamy chętnych. Szczegóły w Kościele.

Grupa "Pomocna dłoń" - zamysł inauguracji tych spotkań zrodził się w obliczu ogłoszonego przez Ojca św. Franciszka Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w roku 2015. Pragnęliśmy połączyć ludzi potrzebujących, mieszkających na terenie naszej Parafii z tymi, którzy mogą im udzielić bezinteresownej pomocy. W gronie założycielskim znaleźli się: logopeda, psycholog społeczny, nauczicielka matematyki, informatyk i doradca życia rodzinnego. Parafia nieodpłatnie użycza swoich pomiszczeń, gdzie mogą się spotkać obie strony naszej akcji. W rytmie ustalanym osobiście z poszczególnymi osobami, nasi specjaliści udzielają porad i pomocy różnym osobom, również spoza Parafii, które aktualnie potrzebują wsparcia. Wszystko to pzostaje aktem miłosierdzia wobec potrzebujących i wyraża w praktyce chęć niesienia miłosierdzia i otuchy ubogim.

Grupa Rodzin - spotkania formacyjne zapoczątkowano we wrześniu 2015 roku. Grupa proponuje uczestnikom pogłębioną refleksję nad tajemnicą życia wewnętrznego w oparciu o dokumenty kościelne, szczególnie soborowe, papieskie i katechizmowe, dzieła świętych Karmelu oraz współczesne publikacje z teologii duchowości. Spotkania odbywają się we wtorki po Mszy św. wieczornej.

Koła Żywego Różańca - obecnie istnieje siedem Róż. Najstarsze koło powstało wraz z kościołem w roku 1909, najmłodsze zrodziło się jako wotum dziękczynne za beatyfikację Jana Pawła II dnia 1 maja 2011 roku. Tradycyjna wymiana tajemnic i przekazanie intencji modlitwy na cały miesiąc odbywa się w każdą I. niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.30.

Kościelna Służba Porządkowa "Totus Tuus" - istnieje w parafii od 1983 roku. Obecnie należy do niej ok. 15 mężczyzn.

Krąg Młodych Małżeństw - spotkania formacyjne w Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP zapoczątkowano w październiku 2015 roku, choć sama wspólnota ma już dłuższą historię. Spotkania odbywają się z reguły raz w miesiącu, w sobotę w godz. przedpołudniowych. Wspólna modlitwa, refleksja nad tekstami duchowymi (w tym roku jest to "List do Rodzin" papieża Jana Pawła II), dzielenie własnym życiem wiary i doświadczeniem wspólnoty małżeńskiej, Msza św. z udziałem dzieci, a także razem przygotowywany posiłek stanowią zręby naszych spotkań. Dzieci, w trakcie gdy Rodzice realizują swój własny program, pozostają pod opieką animatorów i również mają swoje zajęcia formacyjne, łączące zabawę i wzrastanie w wierze. Termin spotkań jest ustalany na kolejnych spotkaniach i każdorazowo potweirdzany w ogłoszeniach poarafialnych.

Lektorzy i ministranci - służą w kościele od początku jego istnienia. Obecnie grupa liczy ok. 20 osób. Każdego roku dołączają nowi kandydaci, uprzednio przygotowani do służby ołtarza. Posługę przy ołtarzu pełnią również seniorzy. Spotkania odbywają się w trakcie roku szkolnego w soboty o godz. 16.00.

Schola młodzieżowa - istnieje w parafii od 2005 roku, śpiewa na różnych Mszach. Ponadto organizuje kilka razy w roku koncerty pieśni religijnych.

Sportowa grupa młodzieży i dorosłych - jeden z parafian w formie wolontariatu, przez pośrednictwo parafii, gromadzi i organizuje zajęcia sportowe dla młodzieży i dorosłych w Zespole Szkół nr 3 (sala gimnastyczna).

Wspólnota charyzmatyczna św. Józefa (Dzieło Nowej Ewangelizacji) - powstała w 2011 roku dzięki animatorom Szkoły Nowej Ewangelizacji z Otwocka. Na spotkania zaprasza we czwartki na godz. 19.00, a także w każdy pierwszy czwartek miesiąca na Mszę św. wspólnotową na godz. 18.00.