Witamy na stronie parafii św. Józefa

Oblubieńca NMP

w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą!

 

Moi Drodzy, Siostry i Bracia!

Kolejne, niezbędne w ocenie władz, obostrzenia zaczynają obowiązywać od północy w Dniu Zwiastowania Pańskiego, czyli od 25 marca AD 2020. Dotykają one również wprost naszej wspólnoty, naszych liturgicznych zgromadzeń! Zgodnie z zaleceniami podczas Mszy św. i nabożeństw, czyli także pogrzebów czy adoracji, poza posługującymi liturgii w kościele może przebywać jedynie 5 osób. W pierwszym rzędzie te miejsca powinny zająć osoby, które zamówiły sprawowane tego dnia intencje mszalne. Dajmy im prawo, by mogli się modlić wewnątrz świątyni, kiedy pragną przedstawiać Bogu bliskie im osoby czy sprawy. Uczyńmy dla nich miejsce - wszak to ostatni będą pierwszymi. Dla tych, którzy nie będą mogli znaleźć się w środku, zawsze pozostaje do dyspozycji Komunia - ta duchowa, przeżywana w swoim domu, albo ta eucharystyczna, w wyjątkowych sytuacjach, udzielana także poza świątynią (np. osobom chorym).

 

Te same reżimy sanitarne będą obowiązywać także podczas wieczornych adoracji. Codziennie wieczorem będzie dostępna lista uwzględniająca udział w adoracji następnego  dnia, w ramach półgodzinnych interwałów (18.30 - 19.00 - 19.30 - 20.00). W ten sposób codziennie będzie możliwa adoracja Najświętszego Sakramentu w gronie nie przekraczającym wyznaczonego limitu osób i jednocześnie dostępna dla większej ilości wiernych (w środy nawet do 21.00). Zawsze również można przyjść na chwilę adoracji Pana Jezusa, w drodze do czy ze sklepu, nawet niekoniecznie wchodząc do świątyni, ale oddając cześć jedynemu Zbawicielowi, który wszystkich nas chce doprowadzić do pełni radości, do udziału w Jego życiu - i tutaj , i w Domu Ojca.

Zachowajcie roztropność w sercu i pamiętajcie o modlitwie za chorych i cały personel medyczny, lekarzy i pielęgniarki, służby ratownicze i mundurowe, cierpiących, umierających i zmarłych, do czego zachęca nas papież Franciszek i o czym przypomina nam wiara przeżywana w duchu prawdziwego braterstwa i miłości bliźniego.

Z Bogiem! Polecamy Was i Waszych bliskich miłosiernemu Panu!Kapłani z parafii św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie

 
 

Drodzy nasi Parafianie!!!

Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni poważną eskalacją zachorowań i zjawisk, jakie towarzyszą pojawieniu się groźnego wirusa. W krótkim czasie poważnie zmienił sposób funkcjonowania nie tylko osób chorych i ich bliskich, ale całych społeczności: rodzinnych, parafialnych, miejskich, a nawet narodowych. Z każdym dniem, a w zasadzie z każdą godziną, fala zachorowań i osób poddanych innym procedurom prawnym czy medycznym powiększa się zatrważająco szybko.

W tym momencie należało by jednak zapytać: czy jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić jest wyłącznie dbanie o własną higienę i bezpieczne zachowania w ramach koniecznych odwiedzin czy wizyt w pracy, w sklepie albo u rodziny pilnie potrzebującej pomocy?

Zwracamy się do Was wszystkich, bo sami nie zdołamy tego zrobić, ani nawet zweryfikować. Prosimy! Spójrzcie wokół siebie - może wiecie o kimś kto znajduje się w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w wyjątkowo trudnej sytuacji. Jest starszy, należy do grupy ryzyka, został poddany kwarantannie, nie ma blisko siebie własnej rodziny albo po prostu lęka się o swoje zdrowie i trudno mu opuścić własne mieszkanie. Jeśli wiecie o kimś takim w waszym otoczeniu, pośród waszych sąsiadów czy znajomych spróbujcie dowiedzieć się czy nie potrzebuje specjalnej pomocy. Może wystarczy prosta rozmowa, może czeka tylko na czyjś telefon... Jeśli sami nie możecie im pomóc, jeśli potrzeby są większe niż wasze własne możliwości - dajcie nam znać. Postaramy się do nich dotrzeć tak, aby nikt nie czuł się sam. Aby każdy mógł doznać pomocnej dłoni, a przez to poczuć się jeszcze bardziej nie tylko częścią naszej parafialnej wspólnoty, ale wciąż umiłowanym dzieckiem Boga. Nie pozwólmy, aby bezosobowy wirus zabijał w nas odruchy autentycznej wrażliwości na los bliźniego - naszego Brata czy Siostry, a przez to wrażliwości na samego Boga. "Bo ... byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". (Mt 25, 36)

 
 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w tej trudnej sytuacji wspierają działalność naszej Parafii poprzez bezpośrednie internetowe wpłaty na konto parafialne. Bóg zapłać!

 

Duszpasterze

 
 

Warszawa, 26 marca 2020 r.

Nr 557/Abp/2020

 

RESKRYPT

 

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej, uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy wprowadzone na czas pandemii, niniejszym, ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam wszystkim wiernym, aż do odwołania dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Korzystających z dyspensy zachęcam do osobistej i rodzinnej modlitwy oraz uczestnictwa w nabożeństwach transmitowanych za pośrednictwem mediów elektronicznych.

 

† Kazimierz Kardynał Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski

 

Ks. dr Janusz Bodzon

 

 
 

 

 

 

 Wytyczne dotyczące Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego - komunikat Metropolity Warszawskiego z dnia 25 marca AD 2020

 

Na mocy dekretu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 oraz noty Penitencjarii Apostolskiej o Sakramencie Pojednania w aktualnej sytuacji pandemii z dnia 20 marca 2020 i dekretu tejże Penitencjarii dotyczącego specjalnych odpustów w sytuacji pandemii z dnia 20 marca 2020, Arcybiskup Metropolita Warszawski kard. Kazimierz Nycz kieruje do kapłanów Archidiecezji Warszawskiej następujące wytyczne na czas Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego:


I. INFORMACJE I ZASADY OGÓLNE

1.    Zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez władze świeckie na czas stanu epidemii, we Mszy św. i nabożeństwach może uczestniczyć maksymalnie pięć osób oraz celebrans i posługujący (w minimalnej liczbie).

2.    Pomimo tego, że w czasie Triduum Paschalnego wszystkie uroczystości w parafiach będą odbywały się przy bardzo ograniczonym udziale wiernych albo bez ich udziału, należy poinformować parafian dostępnymi środkami przekazu o godzinach Mszy św. i nabożeństw i w miarę możliwości zapewnić transmisję internetową, zapraszając do duchowego współuczestniczenia w Liturgii Męki, Śmierci i
Zmartwychwstania Chrystusa.

3.    Poza godzinami sprawowania liturgii, kościoły mają być otwarte, umożliwiając wiernym modlitwę i przystąpienie do sakramentu pokuty.  

4.    Msza św. Wieczerzy Pańskiej, Liturgia Męki Pańskiej oraz Wigilia Paschalna sprawowane w Archikatedrze Warszawskiej będą transmitowane na portalu internetowym Archidiecezji Warszawskiej.


II. WIELKI TYDZIEŃ I ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

1.    Niedziela Palmowa.  Pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy należy odprawić według trzeciej formy (wejście zwykłe). Wszystkie obrzędy mają się odbyć wewnątrz budynku.

2.    Wielki Czwartek. Msza św. Krzyżma będzie odprawiona w Archikatedrze Warszawskiej o godz. 10:00 bez udziału ludu i duchowieństwa. Zapewnimy transmisję on-line, dzięki której będzie można się łączyć duchowo ze wspólnotą prezbiterium Kościoła warszawskiego. Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich odbędzie się po ustaniu pandemii.

3.    Triduum Paschalne. Msza św. Wieczerzy Pańskiej:

a.    Msze św. odbywają się w katedrze, w kościołach parafialnych, w kościołach rektorskich. Wspólnoty zakonne mogą celebrować misteria w swoich kaplicach - publicznych i prywatnych - ale bez udziału osób z zewnątrz.

b.    Obmycie nóg należy pominąć.

c.    Należy pominąć procesję do ciemnicy na zakończenie uroczystości. Najświętszy Sakrament pozostawiamy w tabernakulum.

d.    Z powodu stanu pandemii Stolica Apostolska zezwala kapłanom w tym dniu na odprawienie Mszy św. bez udziału ludu.

4.    Triduum Paschalne. Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek:

a.    Nabożeństwo odbywa się bez udziału ludu.

b.    W modlitwie powszechnej należy uwzględnić dodatkową intencję. Załącznik do niniejszych wytycznych.

c.    Podczas Adoracji Krzyża pocałunek należy zastąpić pokłonem.

d.    Według uznania proboszcza bądź rektora kościoła można przygotować skromny grób z miejscem na wystawienie Najświętszego Sakramentu do indywidualnej adoracji, ale bez procesyjnego przeniesienia Najświętszego Sakramentu.

5.    Triduum Paschalne. Wielka Sobota. Z powodu przepisów administracyjnych, nie jest możliwa tradycyjna forma błogosławieństwa pokarmów w Wielką Sobotę. Rekomendujemy wiernym błogosławienie pokarmów w ramach liturgii domowej, podczas śniadania wielkanocnego, którego może dokonać ojciec, matka bądź inny członek rodziny, według załączonego do niniejszych wytycznych formularza.  

6.    Triduum Paschalne. Wigilia Paschalna:

a.    zgodnie z wytycznymi Stolicy Apostolskiej może być sprawowana wyłącznie w kościołach katedralnych i parafialnych. Metropolita warszawski dopuszcza  sprawowanie tej liturgii także w kaplicach prywatnych i publicznych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

b.    Liturgia musi być sprawowana wewnątrz budynku

c.    W ramach Liturgii Światła - zamiast przygotowania i poświęcenia ogniska należy tylko zapalić paschał i wykonać "Exultet"

d.    Liturgia chrzcielna musi być ograniczona tylko do poświęcenia wody i odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Nie udziela się sakramentu chrztu św.. Pomija się też aspersję.

e.    Na zakończenie Liturgii nie ma procesji rezurekcyjnej.

7.    Niedziela Zmartwychwstania. Należy zrezygnować z procesji rezurekcyjnej w poranek Wielkanocny. (!)

8.    Ze względu na szczególne okoliczności w czasie Triduum Paschalnego można udzielać wszystkim, a nie tylko chorym, Komunii świętej zawsze, gdy o to poproszą.


III. SAKRAMENT POKUTY

1.    Przypominamy, że przykazanie kościelne zobowiązuje wiernych do przystąpienia do Komunii św. w czasie wielkanocnym. Trwa on do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

2.    Każda parafia i duszpasterstwo powinny stworzyć bezpieczne warunki spowiedzi indywidualnej (poza konfesjonałem), najlepiej w przestronnym pomieszczeniu, w odpowiednio dużej odległości między księdzem a penitentem, dbając z najwyższą starannością o sekret spowiedzi świętej, jak i zapewniając wszelkie zasady higieny (łącznie z możliwością użycia maseczek higienicznych).

3.    W wyjątkowych wypadkach Stolica Apostolska zezwala na udzielenie absolucji generalnej. Są to:

a.    bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci,

b.    brak czasu, by wyspowiadać penitentów w spowiedzi indywidualnej

c.    oraz nadzwyczajna, poważna konieczność.

Ten trzeci przypadek występuje w miejscach szczególnie dotkniętych koronawirusem. Dotyczy to zwłaszcza szpitali, w których znajdują się pacjenci zarażeni koronawirusem, będący w niebezpieczeństwie śmierci, jak i innych miejsc według roztropności duszpasterza.
Absolucji generalnej należy udzielić, stosując adekwatne środki i przestrzegając zaleceń sanitarnych, na przykład stojąc w drzwiach szpitala, z użyciem urządzeń wzmacniających głos tak, by osoby chcące przyjąć rozgrzeszenie zdołały usłyszeć głos kapłana. Należy jedynie przypominać wiernym, by - po ustaniu niebezpieczeństwa śmierci i gdy będzie to możliwe - każda z tych osób przystąpiła do sakramentalnej spowiedzi.

Kiedy wystąpi druga okoliczność – niemożność wyspowiadania indywidualnego penitentów w czasie, jaki mamy do dyspozycji, można także – po przygotowaniu wiernych do wzbudzenia żalu za grzechy i postanowieniu poprawy – ufając w miłosierdzie Boże -  udzielić absolucji generalnej. W tym przypadku obowiązuje także limit pięciu osób. Po ustaniu epidemii osoby, którym udzielono absolucji generalnej zobowiązane są wyznać grzechy ciężkie w spowiedzi indywidualnej.   

4.    Jest wiele osób, które pozostając w rygorze kwarantanny bądź nie opuszczając swoich miejsc przebywania z obawy przed zakażeniem, a więc nie mogąc przystąpić do sakramentu spowiedzi, cierpi z powodu braku możliwości życia w łasce uświęcającej. Należy im przypomnieć - co uczyniła też Stolica Apostolska - że w przypadku, gdy ktokolwiek znajduje się w bolesnej niemożności przyjęcia rozgrzeszenia sakramentalnego, akt żalu doskonałego skutkuje przebaczeniem grzechów, również śmiertelnych. Akt żalu doskonałego, który pochodzi z miłości Boga kochającego ponad wszystko, należy wyrazić poprzez szczerą prośbę o przebaczenie w sposób, w jaki penitent w danej chwili potrafi. Jak tylko to będzie możliwe, każdy wierny powinien wyznać grzechy w spowiedzi sakramentalnej przed kapłanem.


IV ODPUST ZUPEŁNY

Papież Franciszek udzielił odpustu zupełnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19. Dotyczy on trzech grup wiernych:

1.    zarażonych koronawirusem pozostających w szpitalach bądź kwarantannie domowej

2.    pracowników służb medycznych oraz osób opiekujących się tymi chorymi

Warunkiem dostąpienia odpustu zupełnego dla tych osób jest:

-    brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu

-    łączność duchowa poprzez transmisję z Mszą św. bądź Liturgią Godzin, modlitwa Różańca, Droga Krzyżowa, Koronka do Miłosierdzia, Akatyst albo przynajmniej pobożne odmówienie modlitwy Ojcze Nasz, Wierzę i modlitwy do Maryi

-    ofiarowanie tego doświadczenia w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich

3.    Trzecią grupą objętą odpustem specjalnym są wszyscy wierni modlący się się o ustanie pandemii i życie wieczne dla jej ofiar (poprzez: adorację Najświętszego Sakramentu - przynajmniej pół godziny, lekturę Pisma Świętego - przynajmniej pół godziny, Różaniec, Koronkę do Miłosierdzia Akatyst, nabożeństwo Drogi Krzyżowej czy inne nabożeństwa).

Decyzją Ojca Świętego Franciszka, do otrzymania odpustu zupełnego wystarczy samo pragnienie spełnienia zwykłych warunków odpustu (spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego), jak tylko będzie to możliwe.


kard. Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski
 
 
Warszawa, dn. 27 marca AD 2020


  

BARDZO WAŻNY DOKUMENT WATYKAŃSKI !!!

 

Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii, 20.03.2020 r.

 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET

Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów. 

„Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść.

Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podstępną chorobą, która od pewnego czasu stała się częścią życia każdego człowieka, naznaczona jest dzień po dniu dręczącymi obawami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim powszechnym cierpieniem fizycznym i moralnym.

Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył się o chorych. Jak wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki: „Jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata. Jest równocześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo” (List apostolski Salvifici Doloris, 31).

Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i ponowił swoje zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na koronawirusa.

Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w tajemnicy tego cierpienia odkryli na nowo „samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (tamże, 30), Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, udziela daru odpustów zgodnie z następującym zarządzeniem.

Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół uzupełnia trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum, nr 12).

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości, oddalając od nas zło tej pandemii i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i uświęcenia.

Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku.

Kard. Mauro Piacenza
Penitencjarz Większy

Ks. Prał. Krzysztof Nykiel
Regens

 
 

 

NIEDZIELA 29 marca 2020 – V niedziela Wielkiego Postu

W mediach społecznościowych i na stronach internetowych parafii warszawskich:

 

Transmisje Mszy świętych w radiu i telewizji:

    o godz. 7:00 w TVP1 msza święta z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
    o godz. 7:00 w TV Republika msza św. z kościoła św. Augustyna na Muranowie
    o godz. 9:00 w Polskim Radiu msza święta z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie
    o godz. 9:00 w PolsatNews msza święta ze Świątyni Opatrzności Bożej
    o godz. 9:30 w Telewizji TRWAM msza święta z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze
    o godz. 10:30 w Polsat Rodzina i mediach COB msza święta ze Świątyni Opatrzności Bożej z kazaniem dla dzieci
    o godz. 11:00 na archwwa.pl, onet.pl, polskieradio.pl, polskieradio24.pl, stacja7.pl, tvn24.pl msza święta z kościoła seminaryjnego w Warszawie
    o godz. 11:00 w TVP1 msza święta z Jasnej Góry
    o godz. 11.00 w Radio dla Ciebie RDC
    o godz. 13:00 msza święta w TVP POLONIA
    o godz. 19:00 w Polskim Radiu msza święta z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie

 

W mediach społecznościowych i na stronach internetowych parafii warszawskich:

o godz. 7:00

    msza święta z kościoła św. Alojzego Orione przy Lindleya na You Tube
    msza święta z kościoła NMP Matki Miłosierdzia na Stegnach na parafialnym kanale You Tube

o godz. 8:00

    msza święta z kościoła św. Marcina na Starym Mieście www.piwna.caster.fm
    msza święta ze Świątyni Opatrzności Bożej na stronie parafii i You Tube Centrum Opatrzności Bożej (COB)
    msza św. z kościoła św. Jakuba na Ochocie na You Tube

o godz. 8:30

    msza święta z kościoła św. Alojzego Orione przy Lindleya na You Tube
    msza święta z kościoła NMP Matki Miłosierdzia na Stegnach na parafialnym kanale You Tube

o godz. 9:00

    msza święta ze Świątyni Opatrzności Bożej na stronie parafii i You Tube Centrum Opatrzności Bożej (COB)
    msza św. z kościoła św. Jakuba na Ochocie na You Tube

o godz. 9:30

    msza święta z kościoła św. Marcina na Starym Mieście www.piwna.caster.fm

o godz. 10:00

    msza św. z kościoła św. Zygmunta na Bielanach – transmisja na You Tube
    msza święta z kościoła św. Alojzego Orione przy Lindleya na You Tube
    msza święta z kościoła NMP Matki Kościoła na Domaniewskiej. Transmisja na You Tube
    msza święta z kościoła NMP Matki Miłosierdzia na Stegnach na parafialnym kanale You Tube

o godz. 10:15

    msza św. z kościoła św. Jakuba na Ochocie na You Tube

o godz. 10:30

    na Facebooku Duszpasterstwa Środowisk Twórczych oraz stronie internetowej msza święta z kościoła św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja przy pl. Teatralnym
    na You Tube msza święta z kościoła Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

o godz. 11:00

    na stronie internetowej msza święta z kaplicy domowej jezuitów przy sanktuarium św. Andrzeja Boboli
    msza święta z kościoła św. Marcina na Starym Mieście www.piwna.caster.fm

o godz. 11:30

    na Facebooku i stronie internetowej msza święta z kazaniem dla dzieci z kościoła Matki Bożej Królowej Pokoju na Marymoncie
    msza święta z kościoła św. Alojzego Orione przy Lindleya na You Tube
    msza święta z kościoła NMP Matki Miłosierdzia na Stegnach na parafialnym kanale You Tube

o godz. 12:00

    na parafialnym Facebooku transmisja mszy świętej z sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Ursusie
    msza święta ze Świątyni Opatrzności Bożej na stronie parafii i You Tube Centrum Opatrzności Bożej (COB)
    msza święta z kościoła Świętej Rodziny w Ursusie na kanale You Tube i Facebooku

o godz. 12:30

    na Facebooku parafii msza święta z kościoła św. Antoniego z Padwy na Senatorskiej
    na Facebooku msza święta z Sanktuarium św. Faustyny na Żytniej

o godz. 13:00

    na Facebooku Duszpasterstwa Środowisk Twórczych oraz stronie internetowej msza święta z homilią dla dzieci z kościoła św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja przy pl. Teatralnym
    na Facebooku i stronie internetowej msza święta z kościoła Matki Bożej Królowej Pokoju na Marymoncie
    msza św. z kościoła św. Michała na Mokotowie. Transmisja na parafialnym kanale You Tube
    msza święta z kościoła św. Alojzego Orione przy Lindleya na You Tube
    msza święta z kościoła NMP Matki Miłosierdzia na Stegnach na parafialnym kanale You Tube

 o godz. 16:00

    na YouTube msza święta z kościoła dominikanów przy ul. Freta

o godz. 17:00

    na Facebooku Duszpasterstwa Środowisk Twórczych oraz stronie internetowej msza święta z kościoła św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja przy pl. Teatralnym
    msza św. z kościoła św. Jakuba na Ochocie na You Tube

o godz. 17:30

    msza święta z kościoła św. Marcina na Starym Mieście www.piwna.caster.fm

o godz. 18:00

    na parafialnym Facebooku msza święta z kościoła św. Andrzeja Apostoła na Chłodnej
    msza święta z kaplicy klasztornej dominikanów na You Tube parafii św. Dominika
    msza św. z kościoła św. Michała na Mokotowie. Transmisja na parafialnym kanale You Tube
    msza święta z kościoła św. Alojzego Orione przy Lindleya na You Tube
    msza święta z kościoła NMP Matki Miłosierdzia na Stegnach na parafialnym kanale You Tube

o godz. 19:00

    na Facebooku msza święta z kościoła akademickiego św. Anny
    msza święta ze Świątyni Opatrzności Bożej na stronie parafii i You Tube Centrum Opatrzności Bożej (COB)
    msza św. z kościoła św. Jakuba na Ochocie na You Tube
    msza św. z kościoła św. Zygmunta na Bielanach – transmisja na You Tube
    msza święta z kościoła NMP Matki Kościoła na Domaniewskiej. Transmisja na You Tube

o godz. 19:30

    na Facebooku msza święta z kościoła Bogurodzicy Maryi na Jelonkach
    msza święta z kościoła Świętej Rodziny w Ursusie na kanale You Tube i Facebooku
    msza święta z kościoła NMP Matki Miłosierdzia na Stegnach na parafialnym kanale You Tube

o godz. 20:00

    na Youtube msza z kościoła bł. Władysława z Gielniowa
    msza św. z kościoła św. Michała na Mokotowie. Transmisja na parafialnym kanale You Tube

o godz. 20.30

    msza święta ze Świątyni Opatrzności Bożej na stronie parafii i You Tube Centrum Opatrzności Bożej (COB)

o godz. 21:30

    na YouTube msza święta z kościoła dominikanów przy ul. Freta

oraz pozawarszawskich:

    o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:00 i 18:00 msza św. z bazyliki NMP w Niepokalanowie na kanale You Tube
    godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00, 20.00 na Youtube msze święte z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim
    o godz. 9:00, 10:30 i 18:00 na stronie internetowej i You Tube transmisja mszy świętych z kościoła św. Kazimierza w Pruszkowie
    o godz. 9:00 i 12:00 za pośrednictwem aplikacji transmisja mszy św. z parafii Matki Bożej Łaskawej w Złotokłosie
    o godz. 9:00, 10:30, 12:00 i 17:00 transmisja mszy św. z sanktuarium św. o. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii na You Tube
    o godz. 9.30, 12.30 na parafialnym YouTube z kościoła św. Michała Archanioła w Piastowie
    o godz. 9:30 i 17:00 na Facebooku msze święte z kościoła św. Mikołaja w Warce
    o godz. 10:00 na stronie internetowej transmisja mszy św. a parafii św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku
    o godz. 10:30 na Facebooku transmisja z kościoła św. Michała Archanioła w Młochowie
    o godz. 11:30 (dla dzieci), 18:00 i 20:30 na Facebooku transmisje z kościoła św. Szczepana w Raszynie


    o godz. 12:00 (z kazaniem dla dzieci) na stronie internetowej msza św. z parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Konstancinie-Jeziornie


    o godz. 12:00 na Facebooku msza św. z parafii świętych Piotra i Pawła w Przybyszewie
    o godz. 17:00 msza św. z kościoła Miłosierdzia Bożego w Grójcu na parafialnej stronie na Facebooku
    o godz. 18:00 msza św. z parafii św. Małgorzaty w Łomiankach na parafialnym You Tube
 

Podstawowe informacje o Parafii

Nasza Parafia liczy ok. 4 tys. mieszkańców. Proboszczem Parafii jest ks. Robert Tomasik (od lipca 2015), który wraz z Księdzem Bartłomiejem Warownym, wikariuszem naszej Parafii od 1 sierpnia 2018 roku, czuwa nad duchowym i materialnym rozwojem naszej wspólnoty. W skład parafii wchodzą osiedla: Mirków, Porąbka, Empire, część Bielawy i Jeziorny, a także miejscowości: Habdzin, Opacz, Ciszyca, Obórki i Kępa Oborska. Kościół w stylu neogotyckim został wybudowany według projektu Hugona Kudery w latach 1907-1909, ze składek społecznych, na terenie ofiarowanym przez właścicieli fabryki papieru. Od marca 1957 roku, dekretem Sługi Bożego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, jest kościołem parafialnym. Ten diamentowy Jubileusz świętowaliśmy uroczyście w ostatnią niedzielę maja 2017 roku.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami na temat naszej Parafii.

 

 

Msze św. w niedziele odprawiamy o godz.:

8:30

10:30 (suma)

12:00 (dla dzieci)

15:00 dodatkowa Msza św. (obowiązuje od dnia 15 marca AD 2020)

18:00 (dla młodzieży)

Msze św. w tygodniu: godz. 7:00 i 18:00

 

Nabożeństwa majowe i czerwcowe - codziennie o godz. 17.30.

 

 

Nabożeństwa Wielkopostne:

 

Gorzkie Żale - w niedziele o godz. 17:15

 

Drogi Krzyżowe - w piątki - dla dzieci o godz. 17:30

- dla młodzieży i dorosłych ok. 18:45

 

Msze św. roratnie (w Adwencie): odprawiamy od poniedziałku do piątku o godz. 6.50 /// w soboty - o godz. 7.00

 

 

DRODZY GOŚCIE I PARAFIANIE!

 

KANCELARIA PARAFIALNA

 

 

Normalnie, w ciągu roku szkolnego (do końca czerwca), poza okresem kolędy, KANCELARIA jest czynna

w następujących godzinach:

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA


8.00 ÷ 9.00


8.00 ÷ 9.00


8.00 ÷ 9.00
17.00 ÷ 17.45

17.00 ÷ 17.45


17.00 ÷ 17.45

 

czyli w poniedziałki, środy i piątki od 17:00 do 17:45


(w maju i czerwcu najczęściej do 17.30 z racji na nabożeństwa)

 

a we wtorki, czwartki i soboty od 8:00 do 9:00

 

(w innych godzinach po telefonicznym ustaleniu z duszpasterzami w zakrystii lub pod numerem 22.754.38.67.)

 

ZAPRASZAMY!

 

Kancelaria jest nieczynna w niedziele i uroczystości kościelne, święta państwowe i I. piątki miesiąca.

 

 

Podczas trwania kolędy (zasadniczo tylko w styczniu i lutym)

następuje zmiana godzin funkcjonowania kancelarii

według następującego rozkładu:

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

8.00 ÷ 9.00

8.00 ÷ 9.00


8.00 ÷ 9.00

8.00 ÷ 9.00


19.00 ÷ 20.0019.00 ÷ 20.00

 


 

UWAGA!!! Porządek Mszy św. ulega zmianie

w miesiącach wakacyjnych (lipiec - sierpień):

godz. 7:00 (poniedziałki - wtorki - czwartki)

godz. 18:00 (środy - piątki - soboty)

UWAGA!!!

Godziny otwarcia kancelarii również ulegają zmianie w miesiącach wakacyjnych (lipiec - sierpień):

w poniedziałki - wtorki - czwartki - w godz. 8:00 - 9:00

w środy i piątki - w godz. 17:00-17:45

w soboty kancelaria jest nieczynna.

 

PatronPatron Parafii św. Józef Oblubieniec NMP